Hafan > Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Canolfan Cymorth Dioddefwyr Gogledd Cymru yn wasanaeth cefnogi a gomisiynwyd yn lleol ar gyfer dioddefwyr pob math o drosedd yng Ngogledd Cymru.  Mae’n gweithio mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru, Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd, yr Uned Gofal Tystion (GEG) a nifer o asiantaethau trydydd parti eraill i ddod a gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr at ei gilydd. 

Ein nodau a’n hamcanion

 Ariannu

Ym mis Mai 2013 cyhoeddwyd fframwaith comisiynu’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a oedd yn dweud y byddai’r gwaith o gomisiynu gwasanaethau lleol ar gyfer dioddefwyr yn trosglwyddo i fod yn gyfrifoldeb ar y CHTh ddechrau’r flwyddyn ariannol 2015/16.

Ers Ebrill 2015 mae’r rhan fwyaf o wasanaethau cefnogi emosiynol ac ymarferol ar gyfer dioddefwyr troseddau wedi’u comisiynu gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd lleol. O ganlyniad i hynny daeth yr hen drefniant bod Cymorth i Ddioddefwyr yn cael arian yn uniongyrchol gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder i ben a throsglwyddir yr arian yn uniongyrchol i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd.

O ganlyniad mae’r Ganolfan Cymorth Dioddefwyr yn cael ei noddi’n llawn drwy grant gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd i ddarparu gwasanaeth cefnogi wedi’i deilwra’n arbennig ar gyfer anghenion dioddefwyr troseddau yng ngogledd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn noddi gweithiwr achos Troseddau Casineb am gyfnod o dair blynedd i weithio i Cymorth i Ddioddefwyr.